Pokopališko-pogrebna dejavnost

Ponedeljek – petek: 7.00 – 15.00
Dogovori za izvedbo pogrebnih slovesnosti so možni tudi izven uradnih ur po predhodni najavi na telefon dežurne pogrebne službe.

Nazaj na osmrtnice