KSP d.d. Sežana ima na področju storitev ogrevanja in upravljanja kotlovnic bogate in dolgoletne izkušnje. Upravljamo z več kot desetimi kotlovnicami, med njimi tudi z največjima, Nika Šturma in Lenivec.

Kotlovnica Lenivec v Sežani

Za nemoteno obratovanje v skladu z zakonodajo skrbi usposobljen kader, ki ima opravljene vse strokovne izpite.

Kotlovnica Nika Šturma v Sežani

V zadnjih letih je bilo na področju ogrevanja stavb sprejete precej nove zakonodaje (Energetski zakon – Ur. list RS, št. 27/07, 70/08 in Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli). Zakonske spremembe narekujejo montažo merilnikov in delilnikov toplote za vsako stavbo posebej in v vsak posamezni del (stanovanje, poslovni prostor).

Kotlovnica Resje v Sežani

Vse naštete zakonske zahteve, pa tudi skrb za kakovostno izvajanje zadanih nalog, so nas kot upravnika kotlovnic zavezale k boljšemu delu na vseh področjih ter k programsko računalniški prenovi.