Zlatko Hreščak
041/683-456

Damjan Vrabec
041/405-662

Stanko Baruca
041/634-469

Fakturist
Saša Šukalo
05/731-12-38
sasa.sukalo@ksp-sezana.si

Obračun stroškov ogrevanja
Irena Tomažič
tel. 05/731-12-32
irena.tomazic@ksp-sezana.si