STORITVE

  • vodenje postopka prodaje ali nakupa nepremičnine,
  • vodenje postopka oddaje nepremičnine v najem,
  • urejanje lastništva v zemljiški knjigi,
  • vpis lastninske pravice (etažne lastnine) v zemljiško knjigo,
  • oddajanje lastnih nepremičnin v najem,
  • prodaja lastnih nepremičnin,
  • točkovanje stanovanj – ugotavljanje vrednosti stanovanj za izračun neprofitne najemnine.

 

AKTUALNI PROJEKT

Med vinogradi – vrstne hiše v Križu pri Sežani. Spletna stran projekta: www.medvinogradi.si

 

POMEMBNA INFORMACIJA

KSP d.d. Sežana v svojih vrstah združuje usposobljen kader z licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, prav tako tudi kader za gradnjo, vzdrževanje in adaptacije nepremičnin z opravljenim strokovnim izpitom.

Več o tem:

  • Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) Ur. list RS, št.: 42/2003
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb Ur.list RS, št.127/04, 69/05, 75/05