Upravljamo

 • več kot 100 zgradb in
 • več kot 2000 stanovanjsko-poslovnih enot

Ogrevamo

 • več kot 1000 stanovanj in poslovnih prostorov

 

RAZLOGI, KI VAS BODO PREPRIČALI
Lastniki se za sodelovanje z nami na področjih upravljanja in ogrevanja odločajo iz naslednjih razlogov:

Družba:

 • dolgoročna varnost poslovanja družbe KSP d.d. Sežana
 • uravnotežena lastniška struktura
 • usmerjenost v trajnostni razvoj
 • tradicija, znanje in izkušnje
 • dobri poslovni rezultati

Zaposleni:

 • stalno vlaganje v razvoj kadrov
 • ustrezna kadrovska zasedba na vseh področjih
 • ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe in razvoj

Zagotavljamo:

 • profesionalnost
 • redna skrb za vzdrževanje
 • prepoznavno dober odnos z lastniki objektov
 • zagotovljena varnost naložb in rezervnih skladov
 • širok nabor zanesljivih in specializiranih podizvajalcev
 • takojšnja odzivnost pri reševanju problemov in izvedbi nujnih opravil
 • energetska sanacija stavb in celovite prenove fasad, streh, stanovanj
 • znanje in usposobljenost za uspešno vodenje investicij
 • stalna skrb za zniževanje stroškov ogrevanja
 • možnost izbire obročnega odplačevanja
 • dobri in zaupanja vredni odnosi
 • spletni portal E-upravnik
 • spoštovanje rokov
 • svetovanje

Če so vas navedeni razlogi prepričali, vas vabimo, da se srečamo na neobveznem informativnem sestanku.