Obveščamo vas, da se ekološki otok “Pod Videžem, Kozina”, po nalogu Občine Hrpelje-Kozina ukinja.

Uporabnike obveščamo, da se v nadalje poslužujete ekološkega otoka na Rodiški cesti.

KSP d.d. Sežana