Obveščamo vas, da uprava podjetja sklicuje:

23. skupščino delniške družbe KSP d.d. Sežana,

ki bo 19.10.2018 ob 10.00 uri,

v sejni sobi v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.