Na podlagi Odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki mora vsaka pravna oseba oz. drugi gospodarski subjekti urediti ravnanje s odpadki in z usposobljenem izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki.

Kot izvajalci gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za gospodinjstva smo tako usposobljeni, da v ravnanje sprejmemo tudi komunalne odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti gospodarskih subjektov.

V svojem obsegu tako ponujamo organizirano zbiranje in nadaljnje ravnanje z naslednjimi vrstami odpadkov:

  • ostanki komunalnih odpadkov
  • papir in karton
  • plastična embalaža
  • steklena embalaža
  • pločevinke
  • nekateri drugi odpadki po dogovoru

V ta namen smo oblikovali tudi splošne pogoje ravnanja z odpadki za gospodarske subjekte.

Obračun storitev se oblikuje na podlagi oddaljenosti odjemnega mesta od odlagališča Sežana, vrste odpadkov ter velikosti zabojnika.

 

Ceniki