KSP d.d. Sežana izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komna (oskrbovalno območje).

Na območju vseh štirih občin (Divača, Komen, Hrpelje-Kozina, Sežana), je bilo v letu 2016 skupaj zbranih ter obdelanih ali odloženih 7.954.517 kg  odpadkov. Od tega 7.498.826 kg posredovanih v predelavo (5.263.167 kg neposredno v predelavo in 235.689 kg po obdelavi pred odlaganjem), kar predstavlja 94 %, medtem ko je bilo na odlagališče odloženih 455.950 kg odpadkov.

Izjemno visok odstotek ločeno zbranih frakcij, je posledica obdelave ostanka komunalnih odpadkov pred odlaganjem. Cilj za prihodnost pa ostaja, da ta odstotek ločeno zbranih frakcij dosežemo že z ločevanjem odpadkov doma, saj bo na tak način več odpadkov kot nova surovina vključenih v ponovno uporabo, medtem ko so izločeni odpadki iz obdelave pred odlaganjem surovina za termično izrabo.

V vseh občinah je obvezno ločeno zbiranje odpadkov, ki se izvaja najprej na izvoru (to je doma pri gospodinjstvih), ločene odpadke pa nato odda na enem izmed ekoloških otokov. Ostanek komunalnih odpadkov gospodinjstva odlagajo v individualne zabojnike pri gospodinjstvih.

 

URNIK ODVOZ OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV 

ZBIRNI CENTRI

V vseh štirih občinah delujejo tudi zbirni centri za individualni dovoz odpadkov (kosovni, nevarni, večje količine embalaže…):

 

          Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

Reportaža s Centra za ravnanje z odpadki

Oddaja  trdno vezanih azbestnih odpadkov