KSP d.d. Sežana izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komna (oskrbovalno območje).

V letu 2015 je bilo tako na celotnem oskrbovalnem območju zbranih 7.706.825 kg nenevarnih odpadkov, od tega je bilo 5.245.330 kg posredovanih v predelavo (68,06 %) in 2.461.495 kg odloženih.

V vseh občinah je obvezno ločeno zbiranje odpadkov, ki se izvaja najprej na izvoru (to je doma pri gospodinjstvih), ločene odpadke pa nato odda na enem izmed ekoloških otokov. Ostanek komunalnih odpadkov gospodinjstva odlagajo v individualne zabojnike pri gospodinjstvih.

 

URNIK ODVOZ OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

ZBIRNI CENTRI

V vseh štirih občinah delujejo tudi zbirni centri za individualni dovoz odpadkov (kosovni, nevarni, večje količine embalaže…):

 

Količina odpadkov v letu 2015 (primerjava s preteklimi leti)

Reportaža s Centra za ravnanje z odpadki