Nevarni odpadki so vsi odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti (jedki, strupeni, zdravju škodljivi, vnetljivi, eksplozivni…). Tudi ko niso več uporabni, so nevarni, zato moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem.

Med nevarne odpadke spadajo:

  • odsluženi akumulatorji
  • baterije vseh vrst
  • ostanki in embalaža škropiv, strupov, barvil, razredčil, motornih in jedilnih olj, čistil, pesticidov, stara zdravila …

Nevarne odpadke se lahko odda na akciji zbiranja nevarnih. Ta se izvaja ob sobotah, po točno določenem urniku in zbirnih mestih.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi v Zbirni center za individualni dovoz odpadkov.