Akcija zbiranja kosovnih odpadkov poteka ob sobotah po urniku in na določenih prevzemih mestih. Gospodinjstva dobijo letak s točnimi podatki o času poteka akcije in o prevzemnem mestu. Akcije se izvajajo enkrat letno, v spomladanskih mesecih.

Po končani akciji kosovne odpadke začasno skladiščimo na Centru za ravnanja z odpadki Sežana, kjer se pripravijo za oddajo v predelavo oz. za odlaganje.