Ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da odpadke ločeno zbiramo že doma, nato pa jih ločeno tudi odložimo v zabojnike na ekoloških otokih oz. zbiralnicah ločenih frakcij. Vsi ekološki otoki oz. zbiralnice ločenih frakcij so opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastenk, plastične embalaže, pločevink in bio odpadkov.

Ločeno zbrani odpadki tako ne končajo na odlagališču, temveč se vrnejo v industrijo kot sekundarne surovine. S tem se bistveno zmanjša obremenjevanje okolja. Ločeno zbrani odpadki so torej dragoceni viri za nadaljnjo uporabo. Odpadke zbrane na ekoloških otokih začasno skladiščimo (nekatere tudi dodatno presortiramo)  in nato oddamo Družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

Zbiralnice so postavljene v skladu z predpisi Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami odpadkov in sicer tako, da presegajo državni normativ 500 prebivalcev / 1 EKO otok, saj smo s postavitvijo dodatnih ekoloških otokov dosegli razmerje 74 prebivalcev / 1 EKO otok. Vsi zabojniki so barvno razpoznavni in opremljeni z nalepkami, ki pojasnjujejo, kaj se lahko odlaga in česa ne smemo odložiti v posamezen zabojnik.

SEZNAM LOKACIJ EKOLOŠKIH OTOKOV

Na spodnjih povezavah si lahko poiščete vam najbližjo lokacijo ekološkega otoka, odpadke pa lahko odložite tudi v katerikoli drugi ekološki otok v vašem kraju.

 

Kako ločujemo?

NAVODILA
za pravilno ločevanje odpadkov

 

Odlagamo:

 • časopise, revije, prospekte, šolske zvezke, knjige, pisalni papir
 • kuverte, ovojni papir, papirne vrečke
 • kartonske škatle in embalažo za prehrambene izdelke, kartonsko embalažo pralnih praškov …

POZOR! Preden kartonske škatle in drugo embalažo z večjo prostornino odložimo v zabojnik, jih moramo zložiti, oziroma stisniti.

Ne odlagano:

 • plastificirane embalaže (tetrapaki)
 • z nevarnimi odpadki onesnažene embalaže (embalaža strupov, škropiv)
 • higienskega papirja
 • celofana

ALI STE VEDELI? Z zbiranjem starega papirja ohranimo drevesa, ki so pljuča našega planeta, hkrati pa zmanjšamo količino odpadne in onesnažene vode. Za proizvodnjo 1 tone papirja je treba posekati 17 majhnih ali 2 veliki drevesi.

Odlagamo:

 • Plastenke pijač

Ne odlagamo:

 • ostale plastične embalaže z vsebino
 • kovinske embalaže
 • vseh vrst folij
 • nevarnih odpadkov

ALI STE VEDELI?Večino snovi za izdelavo umetnih mas pridobimo iz nafte. Če za izdelavo izdelkov iz plastenke predelamo oz. recikliramo ločeno zbrane odpadke plastenke, s tem privarčujemo kar precej nafte, natančneje, 1 tona reciklirane plastenke pomeni prihranek 2 ton nafte.

Odlagamo:

 • plastične lončke in kozarčke (npr. jogurtovi, kavni…)
 • plastično embalažo živil
 • tetrapake in sestavljeno embalažo
 • plastične vrečke in folije
 • plastenke čistilnih sredstev
 • embalažo šamponov, tekočih mil
 • plastične zaboje (gajbice)

POZOR! Vsa embalaža mora biti prazna in čista!

Ne odlagamo:

 • plastenk pijač
 • plastične embalaže nevarnih snovi (škropiv, olj, zdravil)
 • plastičnih izdelkov, ki niso embalaža
 • (igrače, polomljeni plastični stoli,…)
 • stiropora

Odlagamo:

 • pločevinke in konzerve vseh vrst
 • alu folijo
 • aluminijaste pokrovčke prehrambenih izdelkov (npr. pri jogurtovih lončkih, margarinah, namazih)

POZOR! Pločevinke in konzerve je treba splakniti preden jih odložimo, da odstranimo ostanke hrane, ker ti ob razpadanju širijo neprijeten vonj. Tudi pločevinke je priporočljivo pred odlaganjem stisniti, da bodo zavzele manj prostora v zabojniku.

Ne odlagamo:

 • pločevink z vsebino
 • konzerv z vsebino
 • večjih kovinskih odpadkov
 • kovinskih doz razpršil (spreji lakov za lase)
 • kuhinjskih posod in ponev
ALI STE VEDELI? Z reciklažo rabljenih pločevink (iz aluminija) bistveno zmanjšamo proizvodnjo aluminija in s tem prispevamo k čistejšemu okolju.

Odlagamo:

 • vse vrste praznih in čistih steklenic
 • kozarce za vlaganje
 • kozarce in stekleničke otroške hrane
 • razbite steklenice in kozarce …

POZOR! Tudi stekleno embalažo je za odlaganje potrebno pravilno pripraviti. Odstraniti moramo zamaške in pokrovčke.

Ne odlagamo:

 • okenskega stekla
 • kristala
 • porcelana
 • keramike
 • ogledal
 • žarnic
 • armiranega stekla

ALI STE VEDELI? Steklo lahko ponovno raztalimo in uporabimo za nove izdelke. Z uporabo ločeno zbranega stekla tako prihranimo kar nekaj energije, poleg tega pa za 20% zmanjšamo oddajanje toplogrednih plinov. Z 1 tono steklenih odpadkov pa prihranimo 130l goriva.

POZOR! Občani moramo bio odpadke v rjave zabojnike odlagati v biološko razgradljivih ali papirnatatih vrečkah. Odlaganje bio odpadkov v navadni plastični vrečki ni dovoljeno. Lahko pa bio odpadke v zabojnik stresete brez vrečke.

Med biološko razgradljive kuhinjske odpadke spadajo:

 • zelenjavni olupki
 • olupki in ostanki sadja
 • kavna in čajna gošča
 • netekoči ostanki hrane (meso, kosti …)
 • jajčne lupine
 • pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez embalaže)
 • papirnati robčki in brisačke

V zabojnik za BIO odpadke je prepovedano odlagati:

 • jedilno olje in maščobe
 • tekoče ostanke hrane
 • plastično in kovinsko embalažo živil
 • higienske plenice in vložke
 • rože, plevel, pokošeno travo
 • staro zemljo lončnic
 • listje, veje
 • pepel

Ostankom komunalnih odpadkov so namenjeni individualni zabojniki (120 L in 240 L), razen za večstanovanjske stavbe, kjer imajo skupne zabojnike. Ostanke komunalnih odpadkov prevzame podjetje Kostak Krško, kjer se izvrši obdelava pred odlaganjem, delež odpadkov, ki ni primeren za nadaljno reciklažo ali termično obdelavo se nato odloži na odlagališče v Trebnjem.

Odlagamo:

 • pometnine,
 • vsebine sesalcev,
 • kopalniške odpadke (higienski vložki, plenice, vatirane palčke za čiščenje ušes, vata, britvice …),
 • kihunjske krpice in gobice,
 • manjše količine izrabljenih oblačil in obutve,
 • manjše predmete iz trde plastika (izrabljena pisala, polomljene dežnike, manjše polomljene igrače),
 • ohlajen pepel

POZOR! Vse mešane odpadke v zabojnik odložimo v vrečki za smeti, saj s tem prispevamo k čistoči zabojnika in njegovi daljši življenski dobi.

Ne odlagamo:

 • papirja, plastenk, plastične embalaže, pločevink, stekla
 • nevarnih odpadkov
 • kosovnih odpadkov
 • gradbenih odpadkov
 • žarečega pepela
 • avtomobilskih gum
 • biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
 • zelenega odreza z vrtov
 • žarečega pepela

ALI STE VEDELI? V razvitem svetu odpade na prebivalca dnevno 1,5 do 4,9 kg odpadkov. Z ločenim zbiranjem lahko iz smeti izločimo tudi 50% koristnih odpadkov, ki jih nadalje predelamo in ponovno uporabimo.