31. maj 2013 je bil za KSP d. d. Sežana zelo vesel dan, saj smo v roke končno dobili težko pričakovano Okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov (OVD) za naše odlagališče (na CERO Sežana ob cesti za Vrhovlje). Tako bomo lahko odpadke na odlagališče nemoteno odlagali do konca leta 2015, za vse spremljajoče dejavnosti na CERO Sežana (zbirni center, pretovorna postaja, mehanska obdelava odpadkov, sortirnica …) pa je dovoljenje izdano za 5 let. Tudi za občane je to zelo dobra novica, saj bi v primeru, da dovoljenja ne bi dobili, morali odpadke odvažati na katero izmed drugih odlagališč po Sloveniji. To pa bi bistveno povečalo stroške in se zelo poznalo na mesečnih položnicah. Ponekod po Sloveniji so se cene, zaradi odvoza odpadkov na drugo odlagališče, povečale tudi za 50 odstotkov in več.

 

Prvo vlogo za podaljšanje obratovanja odlagališča smo na Agencijo RS za okolje (ARSO) vložili že leta 2009, v tem času pa oddali kar 11 dopolnitev in bili deležni številnih inšpekcijskih pregledov. Vse dopolnitve in pregledi so se obrestovali, saj smo dokazali vse nivoje varovanja okolja (voda, tla, hrup, zrak, podzemne vode…). Pridobitev OVD-ja pa je bila pogojena tudi z zahtevno investicijo, ki  smo jo realizirali v lanskem letu – mehansko obdelavo odpadkov pred odlaganjem na odlagališče. Šlo je za skoraj 800.000 EUR vredno investicijo, ki smo jo uresničili s pomočjo občin (Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen). Z mehansko obdelavo iz ostanka komunalnih odpadkov izločimo lahko gorljivo frakcijo (plastiko in papir), ki se kljub obveznem ločenem zbiranju odpadkov, še vedno najdejo v ostanku komunalnih odpadkov. Papir in plastika namreč na odlagališče ne sodita, ker imata bodisi dolgo dobo razkrajanja (plastika), bodisi povzročata pri gorenju ali gnitju pline, po nepotrebnem pa jemljeta tudi prostor tistim odpadkom, ki se jih res ne da predelati.