Poravnava obveznosti preko direktne bremenitve osebnega bančnega računa (SEPA direktna bremenitev)

Poravnava obveznosti preko direktne bremenitve (SEPA) pomeni, da podjetje (KSP d.d. Sežana) ob nastali obveznosti odredi vaši izbrani banki bremenitev vašega bančnega računa. S tem se izognete nastankom zamudnih obresti ali stroškom opomina v primeru, da zamudite s  plačilom oz. založite prejeti račun za opravljene storitve. Poskrbeti pa morate, da imate na dan bremenitve, na vašem bančnem računu, dovolj sredstev za poplačilo storitev.

Poravnavo obveznosti prek direktne bremenitve lahko uredite prek izpolnjenega obrazca Vloga za otvoritev/ukinitev trajnika. To lahko storite na sedežu podjetja KSP d.d. Sežana (Partizanska cesta 2, 6210 Sežana) ali pa si obrazec natisnete z naše spletne strani. Izpolnjen in podpisan obrazec nam lahko vrnete osebno, pošljete po pošti na naslov KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana ali po elektronski pošti: info@ksp-sezana.si.

SEPA direktno bremenitev lahko pri KSP d.d. Sežana dogovorite za plačevanje naslednjih storitev:

– odvoz odpadkov,

– najemnine grobnih polj,

– storitve ogrevanja,

– upravljanje večstanovanjskih stavb.

Storitve bojo na vašem bančnem računu bremenjene 8. v mesecu (za storitve preteklega meseca), razen za storitve upravljanja večstanovanjskih stavb, za ketere se bremenitev izvede zadnji dan meseca (za storitve tekočega meseca). V kolikor je dan bremenitve sobota, nedelja ali praznik, se bremenitev izvede prvi naslendji delovni dan.

Isti obrazec izpolnite tudi v primeru, da zamenjate banko, spremenite bančni račun ali, če želite ukinitev že obstoječe direktne bremenitve.

Za dodatna vprašanja nas lahko pokličete na tel. št. 05 73 11 238 ali 05 73 11 263.

Vloga za otvoritev trajnega naloga

KSP d.d. Sežana