Ksp d. d. Sežana upravlja s pokopališčem v Sežani in pokopališčem Tabor na Vrabčah. Za ta pokopališča se sklepajo najemne pogodbe, in sicer za dobo 25 let.  

Pokopališče v Sežani