12. avgusta 2009 je bila z Občino Hrpelje-Kozina podpisana koncesijska pogodba, s katero smo prevzeli izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč na območju Občine Hrpelje-Kozina.   V koncesijo so vključena 4 pokopališča v Občini Hrpelje-Kozina:

  • Hrpelje
  • Golac
  • Brezovica
  • Klanec

  Izvajanje »urejanja in vzdrževanja pokopališč« zajema upravljanje pokopališč iz vidika infrastrukture, vzdrževanja urejenosti zelenih površin, poti in ostalih objektov na pokopališču, skrb za odpadke, vodo in elektriko, vodenja pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov v najem in izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov ter drugih kamnoseških in zidarskih del.   Najem grobnih polj se uredi z najemno pogodbo za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja.   Stroški najemnine se določijo glede na vrsto grobnega polja:  

  • enojni grob do širine 1,20 m
  • dvojni grob širine nad 1,20 m do 2,00 m
  • trojni grob širine nad 2,00 m
  • otroški grob
  • žarni grob