OSTALI ODPADKI

S 1. januarjem 2015 se bo odvoz ostanka komunalnih odpadkov (zelen zabojnik pri gospodinjstvih) pričel vršiti na vsake 4 tedne. Nove urnike odvoza za leto 2015 boste vsa gospodinjstva prejela po pošti na dom v dneh okrog 15. decembra skupaj z rednim računom za odvoz odpadkov.

Vse sproščene kapacitete, ki jih bomo pridobili z redkejšim odvozom ostanka komunalnih odpadkov, pa bomo usmerili v povečan odvoz odpadkov na ekoloških otokih.

  • Obvestilo o spremembi urnika odvoza ostanka komunalnih odpadkov v letu 2015
  • Obrazec Prijava večje količine ostankov komunalnih odpadkov (v primeru večje količine plenic)

Urniki 2015: