Odvoz odpadkov: prijava, odjava, sprememba števila članov gospodinjstva, sprememba naslova…

V odvoz odpadkov se je dolžan prijaviti vsak, ki s stalnim ali začasnim bivanjem na območju občine Sežana povzroča odpadke. Pri tem ni pomembno, da gre za stalno bivališče, temveč je pomemben naslov, kjer oseba dejansko prebiva in na tem naslovu tudi povzroča odpadke.

Od tega je tudi odvisna velikost zabojnika, ki pripada nekemu gospodinjstvu, posledično tudi število oz. volumen zabojnikov na ekoloških otokih.  Spremembe, ki vplivajo na nastajanje odpadkov, njihov odvoz in obračun, ste dolžni občani prijaviti sami.

Pozabiti  pa ne smemo niti na prijavo novorojenčkov, ki v hišo prinesejo veliko veselja prav tako pa tudi veliko pleničk. Prav tako pa so se v odvoz odpadkov dolžni prijaviti vsi, ki objekte uporabljajo zgolj občasno – »vikendi«.

Kako se prijavim, odjavim ali sporočim spremembo bivališča, števila članov gospodinjstva?

Vsako spremembo je potrebno sporočiti pisno. Na naši spletni strani www.ksp-sezana.si si lahko v rubriki obrazci natisnete prijavno-odjavni obrazec »Ravnanje z odpadki – prijava, odjava, sprememba«, ga izpolnite ter nam ga podpisanega vrnete na naslov KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana. Seveda lahko spremembo uredite tudi osebno pri nas v naši pisarni prijavno-odjavne službe, v času uradnih ur: ponedeljek in petek od 8h do 11h, sreda  od 8h do 11h in 13h do 15h. Za dodatne informacije lahko pokličete v pisarno prijavno-odjavne službe na tel. 05/73 11 245.

Kdaj moram izpolniti obrazec oz. sporočiti nove podatke?

Občani morate spremembe sporočiti v naslednjih primerih:

  • povečanje št. članov gospodinjstva: priselitev, rojstvo, priselitev novih članov, počitniška oz. vikend domovanja
  • zmanjšanje št. članov gospodinjstva: odselitev, smrt, odselitev v dom upokojencev (priložiti potrdilo), šolanje dijaka ali študenta izven oskrbovalnega območja KSP d.d. Sežana (dokazilo o šolanju in potrdilo o začasnem bivališču)

V kolikor so spremembe znane že v naprej, jih je potrebno sporočiti v naprej, v nasprotnem pa čim prej po njihovem nastanku.

Imam kot študent ali šolar, ki med tednom ne bivam doma, kakšno olajšavo?

Študentje in šolarji, ki zaradi šolanja začasno bivajo v kraju izven območja občin Hrpelje-Kozina, Sežana, Divača in Komen, lahko za njihov del storitev ravnanja z odpadki uveljavljajo 50% znižanje plačila storitev ravnanja z odpadki, in sicer tako, da izpolnijo prijavno-odjavni obrazec, kot dokazila pa priložijo  veljavno potrdilo o šolanju in potrdilo o začasnem prebivališču. Ob tem bi radi spomnili vse študente in dijake, ki ste v preteklem šolskem letu že uveljavljali to pravico, da nam dostavite potrdila o šolanju za novo šolsko leto 2016/17.

Kako pa je urejen odvoz odpadkov iz poslovne dejavnosti?

V odvoz odpadkov pa se morajo vključiti tudi pravne in fizične osebe, ki odpadke povzročajo s svojo poslovno dejavnostjo: lokali, gostilne, pisarne, s.p.-ji, tovarne, zdravstvene in izobraževalne ustanove…

Za odpadke iz poslovne dejavnosti se sklene pogodba za odvoz odpadkov, s katero opredelimo vrsto in količino odpadkov ter pogostost praznjenja. Tako kot pri gospodinjstvih tudi tu velja pravilo ločenega zbiranja odpadkov. Pogodbo za odvoz odpadkov je potrebno skleniti pred pričetkom opravljanja dejavnosti, tako da lahko pravočasno dostavimo dogovorjene zabojnike in pričnemo z rednimi odvozi.

Pogodbo za odvoz odpadkov iz poslovne dejavnosti lahko sklenete na sedežu KSP d.d. Sežana ali pa nas pokličete na tel. št. 05 73 11 240, lahko pa nam tudi pišete na info@ksp-sezan.si.