>> FOTO UTRINKI OTVORITEV ZC HRPELJE-KOZINA.pps

 

V torek, 20. oktobra 2009, je na začetku OIC v Hrpeljah, ulica ob Dolu, potekala otvoritev Zbirnega centra za individualni dovoz odpadkov Hrpelje-Kozina. Slavnostni trak je ob pomoči učenk Osnovne šole Hrpelje prerezal župan Zvonimir Benčič Midre, vodja Enote gospodarskih javnih služb mag. Vlasta Kukanja, univ. dipl. biol. pa je predstavila namen zbirnega centra. Slavnostno otvoritev so s prijetnim programom zaokoržili učenci in učenke Osnovne Šole Hrpelje.

 

Zbirni center je ograjen prostor s postavljenimi zabojniki, v katere lahko občani (ki so vključeni v organiziran odvoz odpadkovbrezplačno oddajo različne kosovne in nevarne odpadke iz gospodinjstev  (leseni kosovni, kovinski kosovni, oblazinjeno pohištvo, štedilniki, ostanki in embalaža škropiv, barv, lakov, baterije, zdravila, odpadna olja…), pa tudi večje količine plastične in papirne embalaže.

 

Tako so v zbirnem centru postavljeni zabojniki za les, kovine, kosovne odpadke, zeleni odrez, plastiko, ravno steklo, nevarne odpadke.

 

 

URNIK ZBIRNEGA CENTRA HRPELJE-KOZINA:

torek: 14.00 – 17.00

četrtek: 9.00 – 13.00

1. in 3. soboto v mesecu: 9.00 – 13.00