Skladno s smernicami evropske direktive, morajo banke do konca leta 2012 zagotoviti potrošnikom in podjetjem, da bodo lahko uporabljali plačilne storitve na enoten način in sicer je to način SEPA direktnih obremenitev.

 

Naše podjetje PREKLICUJE predhodno obvestilo, da ne bo omogočalo prehoda na SEPA direktne obremenitve, saj so  Banke v tem času prisluhnile podjetjem in znižale provizijo za navedene storitve skoraj za polovico zneska.

 

Do sedaj so uporabniki vse zadeve vezane na direktne obremenitve urejali v Banki, po novem pa se ta obveznost prenaša na izdajatelja računov, torej na podjetje KSP d.d. Sežana.

 

Podjetje KSP d.d. Sežana bo od 01.01.2013 dalje začelo izvajati direktne obremenitve (pogovorno : trajne naloge)   po SEPA pravilih (v nadaljevanju SDD). Vsa pravila, ki veljajo za plačnika v shemah SDD, so zapisana v splošnih pogojih banke, ki vodi vaš račun.

 

Direktna obremenitev računa za stroške se bo izvajala na datum kot dosedaj. Banka izvede bremenitve v okviru razpoložljivih sredstev na računu. KSP d.d. Sežana si pridržuje pravico ukinitve soglasja za SDD v primeru treh zaporedno neuspešno izvedenih direktnih obremenitev.

 

Bistvena sprememba prehoda na SDD za vas je, da od vključno 01.01.2013 dalje morebitnih sprememb, otvoritev ali ukinitev soglasij direktnih obremenitev ne boste več urejali pri vaši banki, temveč neposredno z nami.

 

Nova soglasja, ukinitve soglasij ali spremembe številke računa za bremenitve se bodo po novem urejale na sedežu našega podjetja Partizanska cesta 2 v Sežani v času uradnih ur.

 

KSP d.d. Sežana, ki ga zastopa direktor:

Iztok Bandelj univ.dipl.ekon.