Obveščamo vas, da smo z mesecem avgustom pričeli z intenzivnejšimi kontrolami odpadkov v zabojnikih za ostanek komunalnih odpadkov  (zeleni zabojnik, ki se prazni vsakih 14 dni).

 

Kontrole bodo izvajali naši zaposleni ob dnevih praznjenja. Ugotavljali bomo, ali je v zabojnikih samo ostanek komunalnih odpadkov ali pa so v zabojnikih tudi taki odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in bi sodili na ekološki otok oz. je zanje predpisano drugo ravnanje. V kolikor bomo ugotovili nepravilnosti, vas bomo o tem obvestili z opozorilnim listkom, ki ga bomo prilepili na zabojnik. Na opozorilu bomo označili, katerih odpadkov v zabojniku ne bi smelo biti in kam sodijo.

 

Namen kontrole odpadkov in izdajanja opozoril ni kaznovanje temveč želimo s kontrolami odpadkov doseči še boljše rezultate ločenega zbiranja in občanom sporočiti, kako lahko tudi sami ločeno zbiranje odpadkov še izboljšate. Kontrole odpadkov bomo tudi ponovili, v kolikor pa bomo ob ponovitvi kontrole ponovno ugotovili nepravilnosti, pa smo dolžni ukrepati v skladu z občinskim odlokom: takega zabojnika ne smemo izprazniti, o tem pa moramo obvestiti medobčinsko redarsko službo.

 

Navodila glede razvrščanja odpadkov po posameznih zabojnikih najdete na hrbtni strani urnika za odvoz odpadkov, prav tako so navodila objavljena na naši spletni strani.