Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. (skrajšano ime KSP d.d. Sežana) v svojem delovanju na območju štirih kraško-brkinskih občin: Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, uspešno združuje dejavnosti dveh programskih usmeritev: dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti.  

Naše vodilo in hkrati obveza je slediti in uresničevati poslanstvo, v katerem smo zapisali, da smo družba, ki kakovostno zadovoljuje potrebe po storitvah na področju komunalne, stanovanjske in gradbene dejavnosti. Smo v službi občanov in skrbimo za čisto in prijazno okolje, dobro počutje občanov, dvigujemo kulturo varovanja okolja in se odlikujemo po učinkovitosti. Za uspešnost vseh teh dejavnosti so ključnega pomena iste vrednote: prepoznavnost, zaupanje, dobro sodelovanje in kakovostno opravljanje storitev.

Začetki KSP d. d. Sežana segajo v leto 1957. Skozi čas se je podjetje večkrat preoblikovalo in poslovalo kot finančni zavod, delovna organizacija in javno podjetje. Po končanem lastninskem preoblikovanju leta 1996 je družba dobila zdajšnjo organizacijsko obliko delniške družbe.

Od vsega začetka je bilo osnovno poslanstvo družbe zagotavljanje in izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena, danes gospodarskih javnih služb. V začetku osemdesetih let je družba navedene dejavnosti dopolnila in razširila z dejavnostjo gradbeništva, konec leta 1989 pa še s stanovanjsko dejavnostjo, torej z dvema pomembnima stebroma tržnih dejavnosti.