Sedež družbe:
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00 – 11.00
sreda: 8.00 – 11.00 in 13.00 – 15.00

Tajništvo
tel. 05/73-11-200
faks 05/73-11-201
info@ksp-sezana.si

Direktor
Franko Šabec, dipl. ekon.
franko.sabec@ksp-sezana.si

Vodja splošne – kadrovske službe
Bernarda Bole, dipl. uprav. org.
05/73-11-220
041/609-432
bernarda.bole@ksp-sezana.si

Vodja enote ravnanje z odpadki
mag. Vlasta Kukanja, univ. dipl. biol.
05/73-11-248
041/617-370
vlasta.kukanja@ksp-sezana.si

Strokovna delavka
Mojca Uršič, univ. dipl. kom.
05/73-11-240
mojca.ursic@ksp-sezana.si

Upravitelj katastra komunalnih objektov in naprav
Irena Vatovec
05/73-11-245
irena.vatovec@ksp-sezana.si

Delovodja sektorja snaga
Alojz Mihelj
05/73-11-241
041/688-625
alojz.mihelj@ksp-sezana.si

Vodja enote pogrebno-pokopališke dejavnosti in javnih površin
Milan Vitez
05/73-11-242
041/646-639
milan.vitez@ksp-sezana.si

Vodja enote gradbenih dejavnosti
mag. Vojko Terčon, inž. grad.
05/73-11-250
041/642-723
vojko.tercon@ksp-sezana.si

Namestnik vodje enote gradbenih dejavnosti
Benjamin Žnidarčič, univ. dipl. inž. grad.
05/73-11-252
031/715-394
benjamin.znidarcic@ksp-sezana.si

Vodja finančno-računovodske službe
Irena Tomažič, dipl. ekon.
05/73-11-230
irena.tomazic@ksp-sezana.si

Strokovna delavka v računovodstvu

Tina Lazar, dipl. ekon. (UN)

05/73-11-232

tina.lazar@ksp-sezana.si

Vodja stanovanjsko-nepremičninskega sektora
Jože Strnad, inž. grad.
05/73-11-260
041/756-052
joze.strnad@ksp-sezana.si

Referent za upravniške storitve
Kristijan Hiti
05/73-11-261
kristijan.hiti@ksp-sezana.si

Referent za upravniške storitve
Edvin Vrabec
05/73-11-261
051/666-424
edvin.vrabec@ksp-sezana.si

Storitve ogrevanja
Dežurni telefoni (7.00 – 20.00)
041/683-456
041/405-662
041/634-469

Lokacija:
Bazoviška cesta 16, 6210 Sežana (skladišče, servisna delavnica, operativa sektorja snaga, operavita enote gradbene dejavnosti, proizvodnja železobetonskih izdelkov)

Uradne ure:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek: 7.00 – 11.00 in 11.30 – 15.00

Skrbnik voznega parka in nabave delovnih sredstev
Vladimir Škerjanc
05/73-11-222
05/73-11-202
041/739-246
vladimir.skerjanc@ksp-sezana.si

Delovodja sektorja snaga
Alojz Mihelj
05/73-11-241
041/688-625
alojz.mihelj@ksp-sezana.si

Lokacija:
2 km iz Sežane v smeri Vrhovelj

Kontakti:
05/73-11-246
cero@ksp-sezana.si

Poletni urnik (od 01.05. do 30.09.)
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek: 6.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 13.00

Zimski urnik (od 01.10. do 30.04.):
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek: 7.00 – 16.00
sobota: 8.00 – 13.00

Lokacija:
na začetku OIC Hrpelje, ulica Ob Dolu

Urnik:
torek: 14.00 – 17.00
četrtek: 9.00 – 13.00
1. in 3. sobota v mesecu: 9.00 – 13.00

Lokacija:
na koncu Komna ob cesti za Volčji Grad

Urnik:
torek: 9.00 – 13.00
četrtek: 14.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00

Lokacija:
ob čistilni napravi v Divači

Urnik:
ponedeljek: 14.00 – 17.00
sreda: 9.00 – 13.00
2. in 4. sobota v mesecu: 9.00 – ¬13.00

Lokacija:
Repentaborska cesta 4, 6210 Sežana (za upravno stavbo KSP d.d., ob vili Mirasasso)

Vodja enote Botanični vrt Sežana
Marjetka Kljun Terčon, dipl. inž. zoot.
05-73-11-243
031-625-093
storitve@ksp-sezana.si

Poletni urnik (od 01.05. do 16.09.):
ponedeljek – petek: 7.00 – 19.00
sobota, nedelja, prazniki: 10.00 – 19.00
 
Zimski urnik (od 17.09 do 30.04.):
ponedeljek – petek: 7.00 – 15.00
sobota, nedelja, prazniki: 09.00 – 17.00
 
Vstop za individualne obiskovalce (do 10 oseb) je prost, organizirane skupine pa si vrt lahko ogledajo s hišnim vodnikom na osnovi vnaprejšnje najave na:
tel. št.: 05 7311 243 ali 05 7311 200 ali 031 625 093

Lokacija:
Repentaborska cesta 4, 6210 Sežana (pred pokopališčem)

Urnik:
ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00
četrtek: 8.00 – 17.00
sobota: 8.00 – 12.00

Kontakt:
05/73-11-247
051/316-285
cvetlicarna@ksp-sezana.si