Obveščamo vas, da smo pripravili nove urnike odvoza komunalnih odpadkov za leto 2018.

Zgibanko z urniki in navodili ste tudi že prejeli po pošti domov. V kolikor je niste prejeli, nas lahko pokličete na tel. št. 05/73 11 240 ali 05/73 11 245. V zgibanki so poleg urnika odvoza ostanka komunalnih odpadkov tudi kuponi za oddajo odpadkov na zbirnem centru in kupon za oddajo odpadkov na akciji zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. Kuponi so veljavni celo leto 2018.