Obveščamo vas, da je bil  3.11.2015 v Uradnem listu RS št. 82/2015 objavljen novi Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih  in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Ministrstvo za infrastrukturo (Urad za energijo) je k zgornjemu Pravilniku podal Pojasnila in razlage posameznih členov iz pravilnika.