Trenutno poteka razdeljevanje individualnih zabojnikov za ostanek komunalnih odpadkov samo še v Občini Komen. V preostalih treh občinah (Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina) je individualni sistem že uveden.

 

Gospodinjstva tako dobijo svoje, 120 l oz. 240 l zabojnike, odvisno od števila članov gospodinjstva, med tem ko se dosedanje skupe zabojnike, v doglednem času odstrani.

Gospodinjstva na domu obišče predstavnik KSP d. d. Sežana in preda ustrezen zabojnik ter navodila z opisom novega sistema.