>> Zgibanka_loceno_zbiranje_odpadkov.pdf

 

S 1. marcem 2010 bomo pričeli z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BIO ODPADKI) iz gospodinjstev, in sicer v rjavih zabojnikih na ekoloških otokih.

 

POZOR! Priporočamo, da BIO ODPADKE  v rjavi zabojnik odlagate v biološko razgradljivi ali papirnati vrečki. Odlaganje bio odpadkov v navadni plastični vrečki ni dovoljeno.

 

Med biološko razgradljive kuhinjske odpadke spadajo:

– zelenjavni olupki,

– olupki in ostanki sadja,

– kavna in čajna gošča,

– netekoči ostanki hrane (meso, kosti …)

– jajčne lupine,

– pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez embalaže),

– papirnati robčki in brisačke.

 

 

V zabojnik za BIO odpadke je prepovedano odlagati:

– jedilnega olja in maščob,

– tekočih ostankov hrane,

– plastične in kovinske embalaže živil,

– higienskih plenic in vložkov,

– rož, plevela, pokošene trave,

– stare zemlje lončnic,

– listja, vej.