NAGOVOR

Iztok Bandelj, direktor

 

To, kar sem zapisal v naslovu, mislim dobesedno.

 

Ponosen sem, da naša družba pokriva širok spekter dejavnosti, s katerimi se občani in podjetja srečujejo v vsakodnevnem osebnem in poslovnem življenju. 

 

To dejstvo daje dodaten pomen našemu poslanstvu, h kateremu smo se zavezali že pred desetletji: biti v službi ljudi tako, da vsem uporabnikom naših storitev nudimo kakovostne in prijazne storitve ter izboljšujemo varstvo našega okolja.

  

Zavezanost k procesu stalnih izboljšav z namenom upoštevanja zahtev občanov in širše skupnosti ter k zagotavljanju učinkovitega poslovanja  družbe je cilj, ki smo si ga neizpodbitno zadali in ki ga uspešno uresničujemo.

  

Iskreno upam, da je tudi vam lepo biti z nami vsak dan!