Z letošnjim letom, smo na območjih, kjer je že uveden individualni sistem zbiranja ostanka komunalnih odpadkov, pričeli izvajati kontrolo odpadkov. Zanima nas predvsem, ali se gospodinjstva držijo pravil ločenega zbiranja odpadkov.

 

V kolikor ob prvem kontrolnem pregledu ugotovimo nepravilnosti, gospodinjstvo o tem opozorimo z obvestilom na zabojniku. V kolikor pa se bodo nepravilna ravnanja z odpadki ponavljala, bomo o tem obvestili Medobčinsko inšpekcijsko in redarsko službo, ki je konec leta 2008 pričela z delovanjem v Sežani, pokriva pa območje vseh štirih občin (Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen).

 

KONTROLA V RODIKU

 

Rodiku smo prvo kontrolo izvedli 30.01.2009drugo kontrolo pa 12.02.2009. Ob prvem kontrolnem pregledu smo ugotovili, da več kot tretjina gospodinjstev odpadkov ne ločuje pravilno (razdelili smo 35 opozoril), saj je bilo v zabojnikih za ostanek komunalnih odpadkov, še veliko takih odpadkov, ki bi jih morala gospodinjstva odložiti v zabojnike na ekoloških otokih (plstična, papirna, kovinska embalaža…). Drugi kontrolni pregled, pa je pokazal, da so bila prva opozorila uspešna, saj so se nepravilnosti ponovno pojavile zgolj pri 7 gospodinjstvih.

 

S kontrolnimi pregledi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, v različnih naseljih po vseh štirih občinah. Poudariti pa želimo, da cilj kontrolnih pregledov ni kaznovanje tistih, ki z odpadki ravnajo nepravilno, temveč z opozorili doseči to, da bodo tudi tista gospodinjstva, ki do sedaj odpadkov niso ločevala, to v prihodnosti dosledno izvajala.