Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Odvoz odpadkov: prijava, odjava, sprememba

10.08.2016|

Odvoz odpadkov: prijava, odjava, sprememba števila članov gospodinjstva, sprememba naslova…

V odvoz odpadkov se je dolžan prijaviti vsak, ki s stalnim ali začasnim bivanjem na območju občine Sežana povzroča odpadke. Pri tem ni pomembno, da gre za stalno bivališče, temveč je pomemben naslov, kjer oseba dejansko prebiva in na tem naslovu tudi povzroča odpadke.

Od tega je […]

Uprava

08.07.2015|

sedež družbe: Partizanska cesta 2, 6210 Sežana

uradne ure

– ponedeljek in petek: 8.00 – 11.00

– sreda: 8.00 – 11.00 in 13.00 – 15.00

 

tajništvo

tel. 05/73-11-200

faks 05/73-11-201

e-pošta info@ksp-sezana.si

direktor

Iztok Bandelj, univ. dipl. ekon.

tel. 05/73-11-211

e-pošta iztok.bandelj@ksp-sezana.si

 

vodja splošne – kadrovske službe

Bernarda Bole, dipl. uprav. org.

tel. 05/73-11-220

gsm 041/609-432

e-pošta bernarda.bole@ksp-sezana.si

 

****************************************

vodja enote gospodarskih javnih služb

mag. Vlasta Kukanja, univ. dipl. biol.

tel. 05/73-11-248

gsm 041/617-370

e-pošta vlasta.kukanja@ksp-sezana.si

strokovna delavka […]

Operativni center

08.07.2015|

Lokacija: Bazoviška cesta 16, 6210 Sežana (skladišče, servisna delavnica, operativa sektorja snaga, operavita enote gradbene dejavnosti, proizvodnja železobetonskih izdelkov)

 

uradne ure

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek: 7.00 – 11.00 in 11.30 – 15.00

 

skrbnik voznega parka in nabave delovnih sredstev

Vladimir Škerjanc

tel. 05/73-11-222

faks 05/73-11-202

gsm 041/739-246

e-pošta vladimir.skerjanc@ksp-sezana.si

delovodja sektorja snaga

Alojz Mihelj

tel. 05/73-11-241

gsm 041/688-625

e-pošta alojz.mihelj@ksp-sezana.si

  • b 4

Poslanstvo in vizija

22.06.2015|

POSLANSTVOZaradi izjemne dendrološke zbirke je bil Botanični vrt Sežana prvič zavarovan že leta 1949, in sicer kot botanično-hortikulturni spomenik. Leta 1992 ga je kot naravno znamenitost zavarovala tudi Občina Sežana, tako da ima danes status naravne vrednote državnega pomena in naravnega spomenika. Kasneje je pridobil tudi status vrtnoarhitekturne (nepremične kulturne) dediščine, saj kot »vrt ob vili […]

  • odlagališče

PRIDOBILI SMO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA ODLAGANJE ODPADKOV

03.06.2013|

31. maj 2013 je bil za KSP d. d. Sežana zelo vesel dan, saj smo v roke končno dobili težko pričakovano Okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov (OVD) za naše odlagališče (na CERO Sežana ob cesti za Vrhovlje). Tako bomo lahko odpadke na odlagališče nemoteno odlagali do konca leta 2015, za vse spremljajoče dejavnosti na CERO […]

  • Iztok-Bandelj

Lepo je biti z vami vsak dan

14.12.2012|

NAGOVOR

Iztok Bandelj, direktor

 

To, kar sem zapisal v naslovu, mislim dobesedno.

 

Ponosen sem, da naša družba pokriva širok spekter dejavnosti, s katerimi se občani in podjetja srečujejo v vsakodnevnem osebnem in poslovnem življenju. 

 

To dejstvo daje dodaten pomen našemu poslanstvu, h kateremu smo se zavezali že pred desetletji: biti v službi ljudi tako, da vsem uporabnikom naših storitev nudimo […]

  • printscreen1

Pozdravljeni na prenovljenih spletnih straneh

13.12.2012|

Spoštovani uporabniki širokega nabora storitev Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.!

 

V želji, da bi vam naše dejavnosti in njihove posebnosti čim bolj nazorno predstavili, smo se odločili, da v vsebinskem, vizualnem in funkcionalnem pogledu prenovimo spletno stran. 

 

Prav je, da vam postrežemo z aktualnimi informacijami, da so te pripravljene pregledno in, da do njih dostopate s kar najmanj truda. Želimo […]

  • 2433 x 908 pok

Predstavitev

06.07.2012|

Ne kličite me nazaj! Pojdem, ko pride moj maj, pojdem na rožne poljane, kjer najdem vse svoje zbrane, od včeraj in kdo ve od kdaj. Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj vseh majev… Ne kličite me nazaj!

Tone Kuntner

 

STORITVE

24-urna dežurna služba (041/646-639)organizacija in vodenje pogrebne svečanostiobjava osmrtniceprodaja pogrebnega materialaizvedba pokopovprevozne storitve pokojnika znotraj državedodelitev […]

Ravnanje z odpadki pri podjetjih

27.06.2012|

Na podlagi Odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki mora vsaka pravna oseba oz. drugi gospodarski subjekti urediti ravnanje s odpadki in z usposobljenem izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki.

Kot izvajalci gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za gospodinjstva smo tako usposobljeni, da v ravnanje sprejmemo tudi komunalne odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti gospodarskih […]

  • 84-584x218

Center za ravnanje z odpadki Sežana

27.06.2012|

Reportaža 

Zbirni center za individualni dovoz odpadkov Sežana smo uredili ob Odlagališču nenevarnih odpadkov Sežana v okviru Centra za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana). V prvi vrsti je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstev, prav tako pa lahko na zbirni center določene odpadke pripeljejo povzročitelji odpadkov, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti.

 

URNIK

V poletnem obdobju (01.05. […]