DESETLETJA SODELOVANJA PRI OBLIKOVANJU PODOBE NAŠIH KRAJEV

V enoti gradbenih dejavnosti se trudimo, da bi ob povečani konkurenčnosti ohranjali kakovost, ki nam zagotavlja poslovno uspešnost in zaupanje ter zadovoljstvo strank. Prilagajamo se potrebam in željam kupcev ter skušamo zadostiti njihova pričakovanja. Sledimo razvojnim trendom panoge, veliko vlagamo in stavimo na znanje zaposlenih, tehnološki razvoj in obvladovanje tehnik gradnje objektov. Vedno se trudimo delovati v korist in zadovoljstvo naročnika.

Gradbena enota KSP d. d. Sežana je usposobljena za izvajanje različnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri gradnji novih objektov,

tako na področju visokih gradenj:

  • stanovanjski objekti,
  • poslovni prostori,
  • proizvodne površine,
  • gospodarski objekti;

kot nizkogradniških projektov:

  • ceste,
  • komunalna infrastruktura,
  • urejanje okolja in hortikulture;

ter za vzdrževanje in obnovo obstoječih zgradb:

  • energetske sanacije objektov,
  • rekonstrukcije in prenove,
  • tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Pri sanacijah manj zahtevnih objektov vam nudimo tudi strokovno-tehnično pomoč s poudarkom na racionalizaciji gradnje in ohranjanju kulturne dediščine.

Pri novogradnjah in zahtevnejših objektih lahko namesto vas pridobimo vso potrebno tehnično dokumentacijo za pridobivanje ustreznih upravnih dovoljenj, ter dokumentacijo in dovoljenja pri sami gradnji.

V svoji dejavnosti združujemo tudi izdelavo železobetonskih izdelkov. Tako imamo za hitro in praktično izvedbo vedno na zalogi stropne in strešne nosilce ter preklade za premoščanje okenskih in vratnih odprtin.

 

DEJAVNOSTI:

Novogradnje

Izvajamo jih za znane naročnike in za trg. Pozornost dajemo sodelovanju z naročnikom v fazi naročanja oz. odločanja. Prisluhnemo njihovim željam in potrebam, jih usmerjamo in svetujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj.

Stanovanjski objekti:

Javni objekti:

Nizke gradnje:

Rekonstrukcije, adaptacije in sanacije

Z neprekinjenim iskanjem inovativnih strokovnih pristopov pri reševanju vprašanj in težav zaupanih del na objektih visokih in nizkih gradenj, zagotavljamo strokovne rešitve ter pomoč naročniku pri sprejemanju odločitev.

Stanovanjski objekti:

Javni objekti:

Nizke gradnje:

Betonska galanterija

Proizvodnja poteka na osnovi potreb in obsega proizvode, s katerimi se gradbeništvo sproti srečuje; stropne in strešne nosilce za rebričaste plošče ter preklade.

Betonski prefabrikati:

 

ZADNJE REFERENCE