Vodja enote gradbenih dejavnosti

mag. Vojko Terčon, inž.grad.
05/731-11-250
041/642-723
vojko.tercon@ksp-sezana.si

 

 

Kalkulacije in priprava dela

Radivoj Fajt, gr.teh.
05/731-12-51
031/361-802
radivoj.fajt@ksp-sezana.si

 

Kalkulacije in priprava dela

Irma Lekše, inž.gr.
05/731-12-52
051/324-899
irma.lekse@ksp-sezana.si

 

Odgovorni vodje del

Igor Semolič, gr.teh.
05/731-12-54
041/738-294
igor.semolic@ksp-sezana.si

 

Odgovorni vodje del

Aleksander Grmek, gr.teh.
05/731-12-55
031/756-052
aleksander.grmek@ksp-sezana.si

 

Proizvodnja in prodaja betonske galanterije

Suzana Černeka, gr.teh.
05/731-12-57
040/637-817
suzana.cerneka@ksp-sezana.si