E-RAČUN

Vabimo vas, da pristopite k prejemanju e-računov za storitve, ki jih za vas opravlja KSP d.d. Sežana. E-račun za vas pomeni hitro, pregledno in cenejše plačevanje obveznosti!

Vloga za izdajo e-računa

Vloga za odjavo/preklic prejemanja e-računa

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

 

Kako se naročim na prejemanje e-računa?

Lahko prejmem e-račun tudi, če storitve plačujem prek direktne bremenitve mojega bančnega računa (trajnik/SEPA)?

Tudi če imate plačevanje storitev KSP d.d. Sežana urejeno prek trajnega naloga banki (trajnik/SEPA), lahko namesto papirnatega računa prejmete e-račun na vaš elektronski naslov.

V kolikor bi želeli urediti plačevanje storitev prek trajnega naloga, račun pa bi radi prejemali na elektronski naslov, morate izpolniti tako obrazec »Vloga za otvoritev/ukinitev trajnika« kot tudi obrazec »Vloga za izdajo e-računa«.

Kje najdem obrazce in kje jih oddam?

Vsi obrazci in Splošni pogoji poslovanja z e-računom so objalvljeni na spletni strani www.ksp-sezana.si in dostopni na sedežu podjetja (KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana).

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko oddate osebno ali po pošti na naslov KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, lahko tudi prek elektronske pošte na naslov info@ksp-sezana.si.