Scaramangàjeva posest se je iz formalnega dela vrta, skozi dolgo pergolo, ki jo tu še vedno najdemo, nadaljevala v raznovrsten sadovnjak s sadnim drevjem z juga Italije, v vinograd grškega in borgognjskega grozdja, gozdičke raznovrstnih dreves do umetne jame, nad katero se je dvigal eden izmed treh lesenih razglednih stolpov. Na tem delu je leta 1948 gradnja ceste in železnice vrt razdelila na dva dela, pri čemer ga je zmanjšala za tretjino. Ob tem so uničili umetno jamo, razgledna stolpa in več eksotičnih dreves. Danes tu pogrešamo tudi vinograd in sadovnjak, vendar pa srečamo v tem delu vrta, ki je še vedno zanimivo oblikovan in vsebinsko pomemben, večji in svobodnejši, posamezne skupine eksotičnih dreves, drevorede in nasade, gozdičke in jase.

Družina Scaramangà je bila lastnica vrta in celotne posesti do nacionalizacije leta 1948. Po tem letu so se njegovi lastniki in upravljavci menjavali, dokler je vrt, leta 1957, postal last Občine Sežana. Slednja je vrt kmalu predala v upravljanje pravnim prednikom sedanjega upravljavca Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana.

V teh letih je bil vrt obogaten z novimi redkimi rastlinskimi vrstami, po katere je tedanji vrtnar Franc Vrtovec odhajal na Dunaj, v San Remo in na Brione. Vrtovec, ki je večkrat sodeloval tudi pri urejanju Titovega parka na Brionih, je v vrtnem nasadu osnoval tudi manjšo drevesnico, kjer so gojili sadike eksotov za obnovo in izpopolnjevanje v vrtu, deloma pa tudi za zunanje povpraševalce. Le-ta je namreč vodil cvetličarno z eksotičnimi rastlinami, ki jih drugje ni bilo mogoče najti.

Zaradi izjemnih naravnih in kulturnih elementov je bil vrt prvič zavarovan že leta 1949, in sicer kot botanično-hortikulturni spomenik. Leta 1992 ga je kot naravno znamenitost zavarovala tudi Občina Sežana, tako da ima danes Botanični vrt Sežana, ki se z zbirko dobrih 170 rastlinskih vrst in nekaj čez 700 rastlin razprostira na površini enega hektarja, status naravne vrednote državnega pomena, naravnega spomenika ter vrtnoarhitekturne (nepremične kulturne) dediščine.