V BOTANIČNEM VRTU SEŽANA V POMLAD VSTOPAMO Z RAZSTAVO EKSOTIČNIH ŽIVALI

V soboto, 19.5. in nedeljo, 20.5.2018 v Botanični vrt Sežana prihaja razstava eksotičnih živali, in sicer v sodelovanju z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo.

Na ogled bodo številne kače, kuščarji, ptičji pajki ter druge živali. Tisti, ki do teh živali čutite strah boste lahko na posebni delavnici Odpravljanje predsodkov ta strah tudi premagali.

Več o razstavi na sledeči povezavi:

http://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2018/04/letak_razstava_eksoticnih_zivali-003.pdf

Prisrčno vabljeni.

OBVESTILO

Obveščamo vas, da se urnik Botaničnega vrta Sežana s 1. majem 2018 podaljša. Ob delavnikih bo vrt odprt od 07.00 do 19.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 10.00 do 18.00. Individualni obiskovalci si vrt lahko ogledajo brezplačno, skupine nad 10 oseb pa zgolj s hišnim vodnikom na osnovi vnaprejšnje najave. Gibalno ovirane osebe naj se za dostop do vrta obrnejo na sosednji Turistično informacijski center (05 7310 128) ali na osebje KSP d.d. Sežana (031 625 093).

Vabljeni v vrt. 

ODOBREN PROJEKT KRASn`KRŠ

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., kot upravljavec Botaničnega vrta Sežana, je skupaj s šestimi partnerji iz Slovenije in Hrvaške zajadralo z odobrenim projektom KRASn`KRŠ v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014-2020

K skupnemu projektu s polnim naslovom Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini smo partnerji (poleg KSP d.d. Sežana še Park Škocjanske jame, Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Ljubljanje in ZRC SAZU kot vodilni partner ter Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat na otoku Krk in Muze d.o.o., savljetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu) pristopili z željo po preskoku državnih in administrativnih meja z vzpostavitvijo nove čezmejne turistične destinacije, ki bo prispevala k ohranjanju in valorizaciji izjemne dediščine kraške pokrajine ter povečanemu obisku le-te. 

Projekt, kateri se je uradno pričel 1. septembra 2017, izhaja iz več skupnih izzivov na čezmejnem programskem območju.

Prvi izziv sta ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo vzpostavljeno trajnostno destinacijo KRASn`KRŠ, v kateri bodo po načelih trajnostnega turizma promovirani štirje značilni tipi krajše pokrajine in njihova dediščina: nizki, kontaktni, visoki in obalni kras.

Drugi izziv projekta je prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev, kar bo doseženo:

  1. z infrastrukturno in vsebinsko posodobitvijo že obstoječih objektov v tako imenovane interpretacijske centre in poligone dediščine na območju posameznega tipa krasa (v Sežani na območju Botaničnega vrta Sežana za nizki kras, Parku Škocjanske jame za kontaktni kras, Brodu na Kolpi za visoki kras in Punatu na otoku Krk za obalni kras), ter
  2. vzpostavitvijo turistične ponudbe, kar bo doseženo z oblikovanjem 10. trajnostnih turističnih proizvodov za različne ciljne skupine obiskovalcev (družine, pohodnike, kolesarje ipd.).

V zasledovanju tega izziva bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kot projektni predstavnik nizkega (matičnega, kontaktnega) krasa svoje lastne prostore, ki se nahajajo na območju Botaničnega vrta Sežana, iz dosedanjega Naravoslovnega muzeja preuredil v Interpretacijski center kraške vegetacije. V njem bo na doživljajski (didaktičen in interaktiven) način obiskovalcem predstavljena biotska pestrost kraškega rastlinstva, kot enega najpomembnejših elementov kraške kulturne krajine. Tako urejen Interpretacijski center bo pomenil dodano vrednost Botaničnemu vrtu Sežana kot registrirani naravni in kulturni vrednoti, hkrati pa bo predstavljal tudi izhodišče za ogled kraške krajine na terenu. Pri tem bo obiskovalce usmerjal k obisku Živega muzeja Krasa, ki je bil vzpostavljen v okviru projekta KRAS-CARSO in kateri bo vsebinsko nadgrajen v okviru projekta KRASn`KRŠ, zaradi česar bo le-ta v okvir novo vzpostavljene čezmejne trajnostne destinacije vključen kot interpretacijski poligon za nizki kras.  

Tretji izziv projekta pa je povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe s ciljem usmerjanja obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje.  

Ključni rezultat projekta KRASn`KRŠ bo povečana prepoznavnost kraške pokrajine in njene dediščine. To se bo odražalo v povečanem številu obiskovalcev na posameznih območjih skupne destinacije, vključno z njihovimi zaledji. Neposredne koristi bodo imeli tudi lokalni prebivalci, saj se bodo ponudile možnosti za nova delovna mesta v turizmu, poleg njih pa tudi sami deležniki v turizmu.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kot projektni partner, pričetek projekta zato z veseljem pozdravlja. S projektom KRASn`KRŠ bo podjetje namreč pomembno prispevalo k trajnostnemu razvoju Botaničnega vrta Sežana, matičnega Krasa in čezmejne kraške destinacije nasploh.