KONTAKT ZA REZERVACIJE:
Tel. št.:  00386 5 7311 243 / 00386 5 7311 200 / 00386 31 625 093
 
REZERVACIJE VODENIH OGLEDOV
Voden ogled Botaničnega vrta Sežana je možen na osnovi vnaprejšnje najave minimalno en (1) dan pred predvidenim prihodom.
 
REZERVACIJE IZVEDBE CIVILNIH POROČNIH OBREDOV (IN POROČNIH SLAVIJ)
Za izvedbo civilnega poročnega obreda v Botaničnem vrtu Sežana je potrebno z Upravno enoto Sežana (Partizanska cesta 4, 6210 Sežana) uskladiti datum in uro predvidenega civilnega poročnega obreda, nato pridobiti s strani KSP d.d. Sežana, upravljavca vrta, pisno dovoljenje. Pisno dovoljenje je priloga Vlogi za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, ki jo je potrebno podati na Upravni enoti Sežana. Po ureditvi vseh formalnosti sledi dogovor glede vseh potankosti organizacije in izvedbe civilnega poročnega obreda, v skladu z željami pa tudi slavja v poročnem šotoru na jasi vrta.  
 
REZERVACIJE IZVEDBE DRUGIH DOGODKOV
Za izvedbo raznoraznih dogodkov v Botaničnem vrtu Sežana je potrebno pridobiti dovoljenje s strani KSP d.d. Sežana, upravljavca vrta, ki pri izvedbi dogodkov sodeluje kot soorganizator in pripravljavec prostora. Po potrebi, odvisno od narave prireditve, se potrebna dovoljenja pridobi tudi od drugih organov.