Uprava KSP d.d. Sežana sklicuje 22. skupščino delniške družbe KSP d.d. Sežana, ki bo v četrtek, 24.05.2018 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Sežana, Partizanska cesta 4.