Uprava KSP d.d. Sežana sklicuje 20. skupščino delniške družbe KSP d.d. Sežana, ki bo v sredo, 25.05.2016 ob 11.00 uri v multimedijski sobi Botaničnega vrta v Sežani, Partizanska cesta 2.