Skupščina družbe je bila sklicana v skladu z veljavnim statutoma družbe in na podlagi področne zakonodaje. Potekala je dne 22.06.2012 v multimedijski sobi – botanični park, Partizanska cesta 2. Prisotnih je bilo 73,11% delnic z glasovalno pravico. Vsi predlagani sklepi so bili potrjeni z zahtevano večino prisotnih delnic.

Letno_porocilo_2011.pdf

Vprašanja_in_odgovori_delničarjev.pdf