>> sklic _skupscine _ksp_dd_sezana.pdf

>> letno poročilo ksp dd sezana za leto 2010.pdf

 

Uprava KSP d. d. Sežana sklicuje:

15. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE KSP D. D. SEŽANA,

ki bo 22.payday loans 06. 2011 ob 11.00 uri

v multimedijski sobi – v botaničnem parku,  v Sežani, Partizanska cesta 2.