>> Koledar odvoza ostanka komunalnih odpadkov 2010.pdf

>> Zgibanka_loceno_zbiranje_odpadkov.pdf

 

S 1. marcem 2010  bomo na celotnem območju občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komna pričeli s 14 dnevnim praznjenjem individualnih zabojnikov ostanka komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.

 

 

PREDNOSTI 14 DNEVNEGA ODVOZA:

Cilj  14 dnevnega praznjenje zabojnikov za ostanek komunalnih odpadkov.  S tem se bomo lažje prilagodili vse večjim potrebam po dvakrat tedenskem praznjenju nekaterih frakcij z ekoloških otokov, saj se količina ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih iz meseca v mesec povečuje. Hkrati pa se z ločenim zbiranjem odpadkov količina ostanka komunalnih odpadkov bistveno zmanjšuje.

 

 

PRIMERJAVA VOLUMNOV:

Pred uvedbo ločenega zbiranja odpadkov je bilo uveljavljeno merilo 40 L mešanih komunalnih odpadkov/osebo/teden. Po uvedbi ločenega zbiranja in po postavitvi zabojnikov na ekoloških otokih se to merilo kljub dodatnem prostoru na ekoloških otokih ni zmanjšalo, ter je posamezni osebi še vedno pripadalo 40 L ostanka komunalnih odpadkov. Po zamenjavi skupnih zabojnikov za ostanek komunalnih  odpadkov z individualnimi zabojniki za ostanek komunalnih odpadkov, smo to merilo še vedno ohranili. Tako imajo gospodinjstva še vedno na razpolago 40 Lprostornine zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov/osebo/teden + zabojniki na ekoloških otokih. Po uvedbi 14 dnevnega praznjenja pa se bo ta volumen prepolovil na 20 L /osebo + zabojniki na ekoloških otokih. Spremljanje pravilnosti ravnanja z odpadki in napolnjenosti zabojnikov pripeljanih na praznjenje ugotavljamo, da je to merilo ustrezno in zadošča za nemoten odvoz odpadkov.